DRILLSKOLEN

Skoleåret 2016-2017

Drillskolen er en del av Drill 1 og tilbyr undervisning, show/ oppvisning, foredrag og rådgivning i drill. 

Innehaveren Hanne har over 30 års erfaring med opplæring av nybegynnere til landslagledelse og har i tillegg de siste årene arbeidet med å sette søkelyset på prestasjonskrav, ekskludering og mobbing innenfor barne- og ungdomsidretten.

Hos Drillskolen får barn være barn, leke seg gode, si sin mening og føle mestring på sitt nivå! :)

Ta gjerne kontakt på e-post, dersom du har spørsmål om Drillskolen sitt tilbud.