Kulesett

Det anbefales at man bytter til samme kuletype som staven opprinnelig hadde, samt at man tar hensyn til følgende:

Super Star
Ingen vektforskjell i stangen, så store- og lillekule kan settes på på begge ender.

Super Star SensiCore
Stangen er vektet litt mot storekulesiden, så storekulen må byttes til samme side som den var på. Det samme for lillekulen.

Classis Star SensiCore
Stangen er vektet mer mot senter, så storekulen må byttes til samme side som den var på. Det samme for lillekulen.

Lite Star SensiCore
Stangen er vektet på senter, så storekulen må byttes til samme side som den var på. Det samme for lillekulen.

Informasjon om de øvrige stavtypene vil bli lagt ut snart...